Business Controller | Interim | Regio Amsterdam en omgeving

Your role

 • Samen met de Financieel Directeur binnen jouw regio ben je adviseur en financieel specialist voor de directie, de bedrijfsleiders en de administrateurs van de bedrijven.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van de bedrijfsleiders en de administrateurs binnen de bedrijven in de regio. Je beantwoordt hun vragen, spart, helpt, coacht en levert tools waarmee ze hun werk beter kunnen doen. Belangrijk onderdeel van de functie is dat je actief meedenkt over hoe bedrijfsprocessen efficiënter en winstgevender te maken zijn en je initieert verbeteringen in financiële systemen in de breedste zin.
 • Onderwerpen zijn heel breed en kunnen gaan over financiële boekingen, maar ook over digitaal betalen of het verbeteren van de cashflow. Regelmatig ben je een dag(deel) bij een van de bedrijven.
 • Draagt kennis over aan de administrateurs binnen de bedrijven, zodat zij hun werk beter of efficiënter kunnen doen. Door een toegankelijke houding en manier van communiceren zien collega’s de Business Controller als financiële rots in de branding bij wie ze hun vragen kunnen stellen.
 • Opstellen van bedrijfseconomische analyses en rapportages die samenhangen met de maandcyclus ten behoeve van de Directie en de bedrijfsleiders zoals o.a.: marge- en productiviteitsrapportages, gedefinieerde KPI’s, werkkapitaal en onderhanden werk;
 • Doen van voorstellen ter verbetering van interne procedures en verslaglegging en het, na goedkeuring van de leidinggevende, opstellen en implementeren van bijbehorende procedures.
 • Uitvoeren van interne analyses en controles onder meer gericht op kostenbeheersing en –bewaking en analyse van budgetten versus werkelijkheid. Afwijkingen bespreken met budget verantwoordelijken
 • Je maakt gebruik van cijfers in de nieuwe BI Tool waarin resultaten en KPI’s worden vastgelegd.
 • Verzorgen van geconsolideerde financieel administratieve tussentijdse rapportages en bijdragen aan de totstandkoming van de jaarrekening aan de hand van de procedures en richtlijnen (gegevens dienen uit meerdere bronnen te worden samengevoegd, gecontroleerd, geanalyseerd en bewerkt).
 • Verbeteren van methoden en procedures om tijdige en volledige informatie te verkrijgen (bv. koppelen huidige systemen, onderzoeken methoden in nieuwe systemen).
 • Dit maakt dat afwijkingen in data jou snel opvallen en dat je vervolgens “in de cijfers duikt” om zaken verder uit te zoeken en te verklaren. Dit vertaal je naar bruikbare rapportages en advisering.

Your profile

 • Je ben een Senior Business Controller
 • Je hebt ervaring met het werken in projectmatige omgevingen
 • Je vindt het leuk om met verschillende organisaties contact te hebben voor advies en ondersteuning
 • In deze rol ga je langs verschillende locaties in de regio Noord Holland bij ongeveer 6 verschillende bedrijven

We offer

 • Een opdracht voor de komende 3 maanden met optie tot verlenging
 • 32 tot 40 uur per week
 • Tarief in overleg ( €70,- tot €90,-)
 • Start ZSM
 • Regio Noord Holland

Login

Finnt B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.
Close